Het veilig stellen van een rotswand aan een drukke weg

Het veilig stellen van een rotswand aan een drukke weg. Verwijderen van alle loszittende rots gedeelten door deze proactief en gecontroleerd te verwijderen.